Οδηγίες εγγραφής νέων μελών & ανανέωσης συνδρομής

Οδηγίες Εγγραφής Μέλους

Η διαδικασία εγγραφής είναι η ακόλουθη:

335/001217-37

ΙΒΑΝ : GR2301103350000033500121737

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

 (Το ποσόν αυτό αναλύεται σε 5 Ευρώ για δικαίωμα εγγραφής και 10 Ευρώ για την συνδρομή του τρέχοντος έτους.)

Κατά την κατάθεση πρέπει να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ο λόγος κατάθεσης.

  • Αποστείλατε το αποδεικτικό κατάθεσης και την αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη είτε στο φάξ 2795082254, είτε σε μορφή pdf στο email: xoresivios@gmail.com
  • Εναλλακτικά, ενημέρωση για την κατάθεση μπορεί να γίνει είτε στέλνοντας μέσω e-mail τα στοιχεία της κατάθεσης (Ονομ/νυμο, ημερομηνία, αρ. καταστήματος τραπέζης και ποσόν) στο xoresivios@gmail.com είτε ενημερώνοντας τηλεφωνικά με τα στοιχεία της καταθέσεως στα τ/φ 6976075297 ή 6955694994
  • Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται μετά την λήψη της αίτησης, της καταθέσεως και της λήψης των αποδεικτικών πληρωμής. Με την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ και όχι αργότερα του ενός μηνός, εγκρίνεται η εγγραφή και αποστέλλεται ενημερωτικό με τον αριθμό μητρώου του μέλους.

Οδηγίες πληρωμής ετήσιας συνδρομής

Η διαδικασία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής είναι η ακόλουθη:

  • Καταθέσατε το ποσόν των 10 Ευρώ στον παρακάτω λογαριασμό της Εθνικής Τραπέζης με δικαιούχο τον Μουσικοχορευτικό & Λαογραφικό Σύλλογο Βαλτεσινίκου ‘Χορεσίβιο’.

335/001217-37

ΙΒΑΝ : GR2301103350000033500121737

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

Κατά την κατάθεση πρέπει να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ο λόγος κατάθεσης.

  • Αποστείλατε το αποδεικτικό κατάθεσης είτε στο φάξ 2795082254, είτε σε μορφή pdf στο email: xoresivios@gmail.com
  • Εναλλακτικά, ενημέρωση για την κατάθεση μπορεί να γίνει είτε στέλνοντας μέσω e-mail τα στοιχεία της κατάθεσης (Ονομ/νυμο, ημερομηνία, αρ. καταστήματος τραπέζης και ποσόν) στο xoresivios@gmail.com είτε ενημερώνοντας τηλεφωνικά με τα στοιχεία της καταθέσεως στα τ/φ 6976075297 ή 6955694994

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία- διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε είτε στα τ/φ  6976075297 ή 6955694994  ή στo email: xoresivios@gmail.com 

Αίτηση εγγραφής μέλους