Αίτηση εγγραφής Μέλους στο Μουσικοχορευτικό & Λαογραφικό Σύλλογο Βαλτεσινίκου «Χορεσίβιος»

 • ΑγόριαΚορίτσια
 • Προς το Δ.Σ. «Χορεσίβιος»

  Σας υποβάλλω την αίτηση μου αυτή και ζητώ να με γράψετε στα Μητρώα,
  σαν Μέλος του Μουσικοχορευτικού & Λαογραφικού Συλλόγου Βαλτεσινίκο «Χορεσίβιος»

  Δηλώνω ότι μελέτησα και αποδέχομαι τους όρους του καταστατικού, τους σκοπούς του Συλλόγου και ότι θα είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου.

  Δίνω την συγκατάθεσή μου για την νόμιμη επεξεργασία των έναντι αναγραφομένων δεδομένων, σύμφωνα με το Ν. 2472/97 και μόνο για στατιστικούς λόγους.

  Επίσης, δηλώνω ότι όταν επέλθει μεταβολή των έναντι αναγραφόμενων στοιχείων μου θα ενημερώσω, το συντομότερο δυνατό, το ΔΣ με το προσφορότερο μέσο.