ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Οδηγίες εγγραφής νέων μελών & ανανέωσης συνδρομής

Οδηγίες Εγγραφής Μέλους Η διαδικασία εγγραφής είναι η ακόλουθη: Συμπληρώστε και υπογράψτε την σχετική αίτηση μέλους που μπορείτε να κατεβάσετε και απο την παρούσα θέση. Καταθέσατε το ποσόν των 15 Ευρώ στον…