Κανονισμός λειτουργίας Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βαλτεσινίκου

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 12/2018 του ‘Χορεσίβιου’ , που έγινε την 9/12/2018, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βαλτεσινίκου.

Παράλληλα σε εφαρμογή του άρθρου 2 του εγκριθέντος κανονισμού, ορίσθηκε η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται απο τους:

α. Παναγιωτακόπουλο Βασίλη ως Έφορο (Χορεσίβιος)
β. Μπουλούγαρη Βαρβάρα ως Γραμματέα (Χορεσίβιος)
γ. Μπίκο Κώστα ως Μέλος (Σύλ. Ακαδ. Νέων ‘Η Αναγέννηση’)

Ολόκληρο τον κανονισμό μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ