Ο Κήπος του Ιπποκράτη

Το όραμα 

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι  η ανάδειξη της αξίας της διδασκαλίας του Ιπποκράτη και η ενίσχυση του μαθητή για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Όραμα του Μουσικοχορευτικού & Λαογραφικού Συλλόγου Βαλτεσινίκου «Χορεσίβιος» σε  συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι να δημιουργηθεί ένας πρότυπο εργαστήριο γνώσης  με κέντρο την Δανειστική Βιβλιοθήκη Βαλτεσινίκου, όπου η κλασική παιδεία, η παράδοση, η ιστορία  και ο σύγχρονος  πολιτισμός αναδεικνύονται μέσω της βιωματικής μάθησης, με ζητούμενο την δημιουργικότητα και το συλλογικό συμφέρον. Η δημιουργία σε φυσικό χώρο κοντά στη Δανειστική Βιβλιοθήκη Βαλτεσινίκου, ενός Κήπου με τα «Βότανα του Ιπποκράτη» στο οποίον τα παιδιά του χωριού  φυτεύουν και παρατηρούν, με την καθοδήγηση γεωπόνου, σταδιακά όλα τα είδη της φύσης στα οποία στήριζε τις θεραπείες του ο πατέρας της ιατρικής, θα είναι ένα μοναδικό ταξίδι στην βιωματική μάθηση. Η βοτανολογία και η φαρμακολογία θα γίνει αντικείμενο μελέτης για τους μικρούς μας ερευνητές και από εκεί θα γίνει  η εκκίνηση  για ένα διαφορετικό μονοπάτι γνώσης και δημιουργίας. Το χρονικό  του όλου εγχειρήματος θα  καταγραφεί από τα παιδιά σε ένα ντοκιμαντέρ με την υποστήριξη και την καλλιτεχνική επιμέλεια του σκηνοθέτη Δημήτρη Γιαννικόπουλου,   που θητεύει εδώ και αρκετά χρόνια στον τόπο καταγωγής του με το Κινηματογραφικό Μουσείο και την Κινηματογραφική Λέσχη Βαλτεσινίκου.

Οι στόχοι

Σήμερα οι πανανθρώπινες αξίες του Ιπποκράτη αναβιώνονται με την ανασύσταση του Κήπου του Ιπποκράτη ως εργαλείο μελέτης και γνώσης σε παρακείμενο χώρο της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του ορεινού χωριού στο Βαλτεσινίκο Γορτυνίας. Στόχος της δράσης είναι «ο Κήπος του Ιπποκράτη» να γίνει μοχλός διάχυσης γνώσης και πολιτισμού στην κοινωνία μέσω της βιωματικής μάθησης.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έρευνα θα επιλεγούν τα βότανα του Ιπποκράτη  που θα αποτελέσουν το αντικείμενο μελέτης για τους μαθητές με την υποστήριξη και καθοδήγηση γεωπόνου. Η καλλιέργεια των βοτάνων θα αναδείξει τις τοπικές ιδιαιτερότητες και την αντοχή των φυτών στις κλιματολογικές/ εδαφικές συνθήκες για μελέτη και εφαρμογή της καλλιέργειάς τους στο μέλλον.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές θα  έρθουν σε επαφή με τη γη, φυτεύοντας καλλιεργώντας και εποπτεύοντας την ανάπτυξη των βοτάνων σε όλη τη διάρκεια του έτους. Με την καλλιέργεια και εποπτεία των φυτών ως παιδαγωγική διαδικασία δύναται να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι :

Περιβαλλοντική διάσταση

Αναγνώριση προβλημάτων σχετικά με τους σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας, μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον, κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες, καλές πρακτικές που ενισχύουν τη διατήρηση των ντόπιων ποικιλιών, συνύπαρξη ειδών, ισορροπία του οικοσυστήματος, χρήση του νερού, διαχείριση των υπολειμμάτων, διάθεση των προϊόντων.

Κοινωνική διάσταση

Σύνδεση με ομάδες, παραδοσιακούς και σύγχρονους καλλιεργητές, επιστήμονες, εμπόρους και φορείς πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ιστορική διάσταση

Η ιστορική αναδίφηση θα φέρει τους μαθητές σε επαφή με το παρελθόν θα αναδείξει τη σημαντικότητα της αρχαίας γνώσης και θα γίνει σύνδεση με το σήμερα αναφορικά με την ύπαρξη τη μορφή, τη λειτουργία, την αναγκαιότητα, τη χρησιμότητα του Κήπου.

Πολιτιστική διάσταση

Αναφορά σε τέχνες σε οικοκουλτούρα, σε πολιτισμούς και άλλους λαούς.

Οικονομική διάσταση

Σχέση αυτάρκειας και επιβίωσης, τοπικής οικονομίας και δικτύωση.