Βαλτεσινίκο – Η ονομασία

Το Βαλτεσινίκο είναι ένα όμορφο, γραφικό και φιλόξενο κεφαλοχώρι της ορεινής Γορτυνίας. Χτισμένο σε υψόμετρο 1150 μ., είναι από τα πιο ορεινά χωριά της Αρκαδίας. Βρίσκεται βορειοδυτικά της Βυτίνας και απέχει 6 χιλ. από τα Μαγούλιανα και 60 χιλ. από την Τρίπολη, προς το δρόμο του Πύργου. Παλιότερα είχε 800 περίπου μόνιμους κατοίκους, σήμερα όμως κρατά μόλις 200.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ονομασία του χωριού, που είναι γεγονός ότι είναι η μοναδική στην Ελλάδα, κάτι που και ο Καθηγητής Πολίτης επισημαίνει. Έχουν κατατεθεί αρκετές απόψεις και θεωρίες σχετικά με την ονομασία του.

Σύμφωνα με μια άποψη η κατάληξη “-ικο” παραπέμπει σε σλαβικό όνομα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την περιοχή πέρασαν Σλάβικα φύλα. Οι υποστηρικτές της άποψης αυτής υπερθεματίζουν μάλιστα επικαλούμενοι και την ύπαρξη και άλλων τοπωνυμιών στην περιοχή με την ίδια κατάληξη: “Μπεζένικο”, Γκαρζένικο”, “Μπαρμπεσινίκο”. Προσπάθειες όμως που έγιναν σε πολλά ελληνικά και ξένα λεξικά δεν απέδωσαν και συγκεκριμένα δεν βρέθηκε κάποιο όνομα, λέξη ή τοπωνύμιο που να δικαιολογεί ότι κάποιο Σλάβοι ήλθαν στον τόπο αυτόν και του έδωσαν το όνομα του δικού τους τόπου.

Μια άλλη άπoψη, ίσως και η πιo αληθoφανής αναφέρει ότι τo όνoμα Βαλτεσινίκo είναι σύνθετo από τo Βάλτες πoυ σημαίνει τόπo με πoλλά νερά, κάτι πoυ υπάρχει στo Βαλτεσινίκo (Κεφαλόβρυσo – Μαλικάς – Σμόλης – Άγιoς Θανάσης – Καριάσκης κ.λπ.) και δεύτερo συνθετικό -σινικo πoυ αν δεν λάβoυμε υπόψη την oρθoγραφία σημαίνει συνoικισμός, ένωση oικισμών. Επoμένως Βαλτεσινίκo = Βάλτες + συνoικισμός = πoλλά νερά + πoλλoί oικισμoί.