Προετοιμασία χώρου Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βαλτεσινίκου

Με την βοήθεια μελών του ΔΣ αλλά και φίλων του ‘Χορεσίβιου’ ο χώρος της Δανειστικής Βιβλιοθήκης διαμορφώθηκε όσο ήταν δυνατόν, ώστε να μπορεί να δεχθεί τους φίλους της..