Καθαρίζω και σέβομαι το χωριό μου

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018. Περιβαλλοντική δράση με συμμετοχή των παιδιών του χορευτικού τμήματος. Ακολούθησε παιχνίδι ‘μπουγελώματος΄ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου