Ακολουθία του Επιταφείου θρήνου

Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου 2018. Τα παιδιά της χορωδίας του ‘Χορεσίβιου’ έψαλλαν τα εγκώμια για μία ακόμη χρονιά στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου.