Ο Γεώργιος Γιαννικόπουλος μεταναστεύει στην Αμερική

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη Βαλτεσινίκου φέρνει στο φως σήμερα, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χειρόγραφο ημερολόγιο του 1910. Πρόκειται για το ημερολόγιο που κρατούσε ο συμπατριώτης μας Γεώργιος Γιαννικόπουλος κατά την διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού του προς την Αμερική.

Το φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο βιβλίο/ημερολόγιο, περιήλθε στην κατοχή μας μετά την παραχώρηση του, από τον εγγονό του Κωνσταντίνο Γιαννικόπουλο του Χαραλάμπου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας έκανε.

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη Βαλτεσινίκου, με τις μικρές δυνάμεις που διαθέτει, εκτός του πρωτότυπου φωτοαντιγράφου μετέφερε, κατά το δυνατόν αυτολεξεί, το κείμενο ώστε να διαβάζεται πλήρως, ενώ παρέθεσε και κάποιες βασικές πληροφορίες για τις συνθήκες μετανάστευσης των Ελλήνων την εποχή εκείνη.

Στο εγγύς μέλλον πρόκειται να φωτοτυπήσουμε το πρωτότυπο με την μέγιστη ακρίβεια και να το εντάξουμε στους διατιθέμενους τίτλους της Δανειστικής Βιβλιοθήκης Βαλτεσινίκου.

Είμαστε σίγουροι ότι αντίστοιχα ιστορικά ντοκουμέντα θα υπάρχουν αρκετά και παραμένουμε πάντα πρόθυμοι να τα αναδείξουμε εφόσον και εάν τα ανακαλύψουμε.

Ολόκληρο το δοκίμιο εδώ