Αρχαιρεσίες της 1/10/2017

Την Κυριακή 1/10/2017 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του συλλόγου. Μετά μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδικασία, η οποία προέβλεπε ψηφοφορία τόσο με φυσική παρουσία όσο και ηλεκτρονικά, εξελέγησαν τα όργανα διοίκησης του “ΧΟΡΕΣΙΒΙΟΥ” με την συμμετοχή του 100% των μελών του.

Η Εφορευτική Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέδωσε την ακόλουθη (πρώτη) ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

Πρώτη Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων των Αρχαιρεσιών