Υποψήφιοι εκλογών Συλλόγου

Ενεκρίθησαν από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου οι υποβληθείσες υποψηφιότητες και καταρτίστηκε το παρακάτω ψηφοδέλτιο το οποίο ισχύει για τις εκλογές της 1/10/2017.

Είσοδος για την ηλεκτρονική ψηφοφορία:

Ψηφοφορία